Werx BV opgenomen in register Stichting Normering Flexwonen !

13 september 2019 delen


Onlangs heeft VRO Certification B.V. onze onderneming geïnspecteerd ten behoeve van onze inschrijving in het Register Normering Flexwonen. 

VRO Certification B.V. heeft  vastgesteld dat Werx BV voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Derhalve zijn wij vanaf augustus 2019 opgenomen in het Register Normering Flexwonen dat is te raadplegen op www.normeringflexwonen.nl. Om deze inschrijving succesvol te kunnen en mogen continueren zal jaarlijks een nieuwe inspectie plaatsvinden.

13 september 2019 delen

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 en 17:30 uur

Voor spoedgevallen zijn wij 24/7 bereikbaar via WhatsApp of E-mail