Werx B.V. in bezit van SNA-keurmerk

16 augustus 2018 delen

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Als lid van de NBBU worden wij regelmatig op naleving van onze verplichtingen gecontroleerd.

THEMA ARBEIDSRECHT CHAUFFEUR

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
  • Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een onafhankelijke inspectie-instelling.

Wij als uitzendbureau Werx BV zijn trots te kunnen mededelen dat wij op 2 augustus jongstleden deze inspectie weer met goed gevolg hebben doorstaan.

Tegelijkertijd heeft de CAO-audit plaatsgevonden. Hierbij wordt onder andere getoetst of door ons de CAO correct wordt nageleefd en toegepast voor onze medewerkers, welke van toepassing is voor de branches waarin onze medewerkers werkzaam zijn.

Kortom, bij Werx BV is het voor zowel inleners als opdrachtgevers goed geregeld!

16 augustus 2018 delen

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 en 17:30 uur

Voor spoedgevallen zijn wij 24/7 bereikbaar via WhatsApp of E-mail